Základná škola Komenského 6 Stará Ľubovňa

O nás

ZŠ Komenského 6 je typická moderná sídlisková škola, ktorá je svojou priateľskou atmosférou otvorená okoliu, zameraná na prevenciu problémov, investujúca do žiakov a zamestnancov a majúca stratégiu na neustále zvyšovanie kvality.

img

Školské aktivity

Najnovšie

Zber papiera

Milí žiaci, blíži sa termín zberu papiera: 11. - 14. novembra. Nezabudnite!!! Papier môžete nosiť v dňoch zberu do určenej miestnosti do školy: Trieda 1.D pri bočnom vchode do budovy školy pavilón I., no aj priamo do zberných surovín: Pozor, zmena zberných surovín.

img

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD

Blížia sa Vianoce, čas kedy si ľudia prejavujú viac náklonnosti, lásky a radosti pri stretnutí so známymi či blízkou rodinou. Do našej základnej školy v tento predvianočný čas prichádzali rodičia a starí rodičia, aby spoločne so svojimi deťmi vytvorili rôzne ozdoby, svietniky a obrázky približujúce Vianoce, na ktoré sa už všetci tešíme. Deti sa tešili zo spoločnej práce a z výtvorov, ktoré ponúkneme vo Vianočnej burze. Ďakujeme zúčastneným rodičom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

img

Olympiáda zo SJL

Dňa 19.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL, v ktorom si zmerali sily naši deviataci. Okrem vedomostného testu bolo ich úlohou i transformovať text a predviesť svoje verbálne i neverbálne zručnosti v ústnom prejave. Víťazkou sa stala Emma Fidermáková z 9.B a na okresné kolo spolu s ňou postúpila Aneta Stričová z 9.A, kde boli obidve úspešnými riešiteľkami. Gratulujeme!

Slovenčina
Created by Kristián Kaleta | © 2020